Вирішення спорів Україна, Київ Вирішення спорів Україна, Київ

Usługi mediatora Вирішення спорів Україна, Київ

Вирішення спорів конфліктів

Разрешение конфликтных ситуаций с задолженностями перед банками

Рішення Сімейних конфліктів разрешение трудовых споров

медіатор

медіатор

медіація

медіація

служба медіації

служба медіації

медіація + у школі

медіація + у школі

процедура медіації

процедура медіації

шкільна медіація

шкільна медіація

шкільна служба медіації

шкільна служба медіації

медіації примирення

медіації примирення

служба медіації + у школі

служба медіації + у школі

освітня медіація

освітня медіація

розвиток медіації

розвиток медіації

медіація конфліктів

медіація конфліктів

медіація суперечок

медіація суперечок

центр медіації

центр медіації

медіація 2023

медіація 2023

процес медіації

процес медіації

Разрешение споров конфликтов

Решение Семейных конфликтов разрешение трудовых споров

медиатор

медиатор

медиация

медиация

служба медиации

служба медиации

медиация + в школе

медиация + в школе

процедура медиации

процедура медиации

школьная медиация

школьная медиация

школа медиации

школьная служба медиации

медиации примирения

медиации примирения

служба медиации + в школе

служба медиации + в школе

образовательная медиация

образовательная медиация

развитие медиации

развитие медиации

медиация конфликтов

медиация конфликтов

медиация споров

медиация споров

центр медиации

центр медиации

медиация 2023

медиация 2023

процесс медиации

процесс медиации
  	
	
  
      
mediator

Usługi mediatora

Usługi mediatora

Image

Usługi

 • Pozasądowe rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i sporów w sposób bezkonfliktowy.
 • Rozwiązywanie sporów dotyczących zadłużenia między kredytobiorcą a instytucją finansową (bankiem, kasą kredytową itp.)
 • Rozstrzyganie kwestii spornych między założycielami firm
 • Rozwiązywanie konfliktów w zakresie stosunków pracy
 • Rozstrzyganie sporów z zakresu najmu, sprzedaży i dystrybucji nieruchomości
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w firmie rodzinnej
Image

Rozwiązywanie sporów dotyczących zadłużenia między kredytobiorcą a instytucją finansową (bankiem, kasą kredytową itp.)

Pożyczka lub inna pożyczka, którą otrzymałeś w momencie, gdy miałeś wystarczające środki finansowe i pewność, że w przyszłości będziesz mógł je spłacić, stał się dla Ciebie i Twojej rodziny znacznym obciążeniem w tych trudnych czasach. Bank lub inna instytucja finansowa, która udzieliła Ci kredytu, pomimo trudnych warunków dla ukraińskiej gospodarki, nalega na zwrot pożyczonych środków wraz z odsetkami do ich pełnego wykorzystania. W niektórych przypadkach instytucje finansowe mogą przenieść Twoje zobowiązania finansowe na osoby trzecie, tzw. „windykatorów” i już teraz stosują wszelkie środki nacisku na Ciebie i Twoich bliskich.
W efekcie mieszkanie, samochód czy inne aktywa, które do tej pory cieszyły Ciebie i Twoją rodzinę, stają się przedmiotem konfliktu między Tobą a instytucją finansową. Co dalej? Narastają długi, żyjesz pod ciągłą presją okoliczności, życie traci radość, pojawiają się napięcia i nerwowość. Żaden z twoich argumentów nie robi wrażenia na wierzycielu, który udzielił pożyczki. Czujesz się beznadziejny i samotny.

 Przydadzą Ci się usługi mediatora w tak trudnych sytuacjach. Mediacja da Ci możliwość wyjścia z tak trudnych sytuacji. Przecież to nie tylko słowa, ale praktyka pozasądowego rozwiązywania sporów potwierdzona przez lata w wielu rozwiniętych krajach świata. Co otrzymujesz: nawiązanie konstruktywnej relacji z wierzycielem, co jest dla Ciebie bardzo ważne możliwość znalezienia wzajemnie korzystnych sposobów rozwiązania sporu możliwość dalszej elastycznej współpracy z tą instytucją posiadają status wiarygodnego kredytobiorcy w przypadku zatrzymania mienia, aby zapobiec przymusowej alienacji, blokadzie kont możliwość uspokojenia się i dania nadziei na przyszłość swojej rodzinie możliwość skupienia się na znalezieniu dodatkowych źródeł finansowania

Image

Rozstrzyganie sporów między założycielami firm

Pożyczka lub inna pożyczka, którą otrzymałeś w momencie, gdy miałeś wystarczające środki finansowe i pewność, że w przyszłości będziesz mógł je spłacić, stał się dla Ciebie i Twojej rodziny znacznym obciążeniem w tych trudnych czasach. Bank lub inna instytucja finansowa, która udzieliła Ci kredytu, pomimo trudnych warunków dla ukraińskiej gospodarki, nalega na zwrot pożyczonych środków wraz z odsetkami do ich pełnego wykorzystania. W niektórych przypadkach instytucje finansowe mogą przenieść Twoje zobowiązania finansowe na osoby trzecie, tzw. „windykatorów” i już teraz stosują wszelkie środki nacisku na Ciebie i Twoich bliskich.
W efekcie mieszkanie, samochód czy inne aktywa, które do tej pory cieszyły Ciebie i Twoją rodzinę, stają się przedmiotem konfliktu między Tobą a instytucją finansową. Co dalej? Narastają długi, żyjesz pod ciągłą presją okoliczności, życie traci radość, pojawiają się napięcia i nerwowość. Żaden z twoich argumentów nie robi wrażenia na wierzycielu, który udzielił pożyczki. Czujesz się beznadziejny i samotny.

Zdecydowanie możemy powiedzieć:

 • brak szczegółowego podziału uprawnień, sprawozdawczości, kolegialności w przyjmowaniu strategicznych kierunków rozwoju, uprawnień organów wykonawczych na początku powstania przedsiębiorstwa
 • komunikacja w procesie działalności przedsiębiorstwa
 • naruszenie umów o podziale władzy
 • nadużywać
 • wpływ osób trzecich na decyzje jednego lub kilku współzałożycieli przedsiębiorstwa
 • brak lub niesystematyczne odbywanie się zebrań założycielskich
 • brak lub niewystarczająca dbałość o monitorowanie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa
 • osobiste i nieopakowane wizerunki założycieli

W takich przypadkach nie ma potrzeby natychmiastowego zwracania się do sądu. Wyrok w wielu przypadkach nie spełnia pewnych oczekiwań. Proces w takich sprawach trwa wystarczająco długo i zapewnia niechciany rozgłos, który szkodzi reputacji zarówno firmy, jak i jej założycieli. Wykonanie orzeczeń sądowych również powoduje wiele trudności i może nie spełniać oczekiwań. Możemy śmiało założyć, że strona przegrana w sądzie będzie nadal bronić swoich naruszonych interesów, a postępowanie będzie trwało w nieskończoność. Najważniejsze w postępowaniu sądowym jest to, że pomimo twojego zaufania do prawidłowości, decyzja zależy od sędziego i może znacznie różnić się od twojego punktu widzenia i stanowiska.

Korzystając z pozasądowej metody rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja, otrzymasz:

 

Korzystając z metody pozasądowego rozstrzygania sporów, czyli mediacji, otrzymasz:

 • pełna poufność procesu rozstrzygania sporów
 • prawnie uregulowana dokumentacja porozumienia w sprawie osiągniętego porozumienia pokojowego
 • umowa zostanie opracowana w oparciu o uwzględnienie wspólnych interesów
 • decyzje o realizacji takiej umowy są podejmowane dobrowolnie przez strony sporu i mają
 • bardzo wysoki stopień wykonania przez strony
 • możliwość utrzymywania relacji
 • możliwość utrzymania współpracy
 • reputacja zostanie zachowana
 • zrozumienie czasu rozwiązywania konfliktów
 • zrozumienie kosztów finansowych rozwiązywania sporów, w przeciwieństwie do sporów sądowych Nie jest to pełna lista konfliktogenów, które powodują nieporozumienia i spory między założycielami przedsiębiorstw.

Rozwiązywanie konfliktów związanych z firmą rodzinną

   Rozpoczynając działalność gospodarczą, ludzie, którzy są spokrewnieni, nie myślą o formalizowaniu relacji biznesowych ze sobą, uważając je za nadmierne, obraźliwe i dowcipne. Na samym początku, podczas gdy biznes nie przynosi rezultatów, nasze umysły są zamglone przez "różowe" pomysły na temat tego, jak będziemy współpracować, polubownie i otwarcie dla dobra naszej rodziny. Nie możemy sobie wyobrazić, jak można zaprosić przyjaciela do podziału obowiązków, odpowiedzialności i innych rzeczy związanych z relacjami biznesowymi. Idziemy na kompromis, mieszamy relacje osobiste i biznesowe i zwykle osobiste wychodzimy na wierzch. W relacjach osobistych w rodzinnym biznesie pojawia się coraz więcej niedomówień, które z kolei rodzą ukryte obelgi - "Dlaczego to zrobił? On nie rozumie....? Ona, jako moja żona, powinna wiedzieć, co robić, a tego nie zrobiła. I tak dalej".

Czas mija, biznes się rozwija, a wraz z nim niezadowolenie z pracy partnera-krewnego. Skargi kumulują się, które przeradzają się w kłótnie. Wszystko to potęgują emocje związane z osobistymi zniewagami. I mamy konflikt, wydawałoby się, że tam, gdzie nie powinno go być. Takie konflikty mają bardzo destrukcyjną moc , zarówno dla biznesu, jak i dla relacji osobistych. W takim konflikcie ważną rolę odgrywa to, jak bardzo wzrasta krąg osób, które będą miały informacje o pogorszeniu relacji między krewnymi-współzałożycielami lub menedżerami. Pamiętajmy, jakie rady słyszymy z różnych stron i wszystkie mają na celu dzielenie, niszczenie biznesu i relacji. I obie strony są gotowe pójść do sądu i dowiedzieć się, która z nich jest winna. A potem nieodwracalne procesy zaczynają działać dla relacji, reputacji, finansów, biznesu i przyszłości. Dlatego u rozwiniętych kainów sędziowie zalecają obowiązkową mediację przed rozpatrzeniem sprawy. Dzięki temu strony konfliktu mogą ponownie przeanalizować, zrozumieć czynniki, które spowodowały ich nieporozumienie i znaleźć właściwe wyjście z konfliktu. W przypadku firmy rodzinnej mediacja może zachować relacje, biznes, reputację, umożliwić zrozumienie, w jaki sposób można właściwie budować i formalizować relacje w taki sposób, aby nie dochodziło do konfliktów.

 Wydawałoby się, że konflikt jest na takim etapie, że negocjacje wydają się niemożliwe, ale to nic innego jak nasze obawy i błędne postrzeganie obiektywnej rzeczywistości wokół nas. Skontaktuj się z mediatorem, aby przekonać drugą stronę o potrzebie negocjacji i poufnego rozwiązania sporu.

Image
Image

Rozwiązywanie konfliktów związanych z firmą rodzinną

Sytuacje konfliktowe są nieodłącznie związane z grupami ludzi. Wszystko polega na postrzeganiu pewnych faktów inaczej przez każdą osobę. Na przykład, gdy ktoś uważa śnieg za biały, a drugi będzie nalegał, że jest krystalicznie biały i będzie to dla niego fundamentalne - to jest konflikt.

Konflikt w grupach ludzi to niekoniecznie głośne skandale i kłótnie. Powierzasz zadania kilku pracownikom wyznaczonej osobie odpowiedzialnej, cel jest określony, termin jest ustalony, ale nie ma rezultatu. Jakie są twoje działania w tej sytuacji? Szukać winowajcy? Może musimy pomyśleć o podstawowych problemach, które uniemożliwiają grupie ludzi osiągnięcie ich celów? Podstawą może być konflikt między pracownikami a Tobą, który z jakiegoś powodu nie chce, aby pracownicy współpracowali ze sobą i wiele więcej, co na pierwszy rzut oka nie mieści się w pojęciu konfliktu. 
Chcesz powołać na nowe obiecujące stanowisko pracownika, który pracuje w firmie od bardzo dawna i ma dobre wyniki w pracy. Zamiast radości, której oczekujesz, ten pracownik słyszy - "Nie, dziękuję, nie chcę tego stanowiska. Może w niedalekiej przyszłości zrezygnuję". Jesteś zdezorientowany i nie rozumiesz motywów tej osoby. Czujesz, że możesz stracić cennego pracownika. Tak więc w tej sytuacji konflikt ma miejsce. Może to być różnica w poglądach Twoich i pracownika. Interesy, które widzisz pozytywne, ale dla niego są nie do przyjęcia z jego własnego pomysłu i planów na przyszłość. 

Przykłady te nie dają ogólnego obrazu wszystkich możliwych sytuacji konfliktowych w zespołach. Wiesz, że przyjazny zespół zawsze pokazuje błyskawiczne wyniki. Charakteryzuje się spójnością, punktualnością, kreatywnością i dobrym nastrojem twórczym. Jeśli widzisz inny obraz relacji, nastrojów, produktywności, należy założyć, że istnieje konflikt lub kilka sytuacji konfliktowych, które mogą wybuchnąć w pewnym momencie i wpłynąć na reputację firmy.

W takich przypadkach możesz skontaktować się z usługami mediatora. W przypadku konfliktów w stosunkach pracy, jak pokazuje praktyka, możliwe jest zidentyfikowanie konfliktu i jego przyczyn, rozwiązanie go pozytywnie dla firmy i pracowników, znalezienie tych interesów, które nie zostały wzięte pod uwagę, wyjaśnienie i odbudowanie relacji.
 
 
Co przyda się firmie, jeśli zaangażujesz mediatora do rozwiązywania sytuacji konfliktowych w kolektywie pracy:
zrozumienie zainteresowań i potrzeb pracowników
Zespół ma na celu osiągnięcie celów
reputacja rzetelnej firmy
Zaufanie do zespołu
optymalizacja kosztów zatrudnienia dodatkowych pracowników
optymalizacja kosztów szkoleń dla nowych pracowników
 

Zaufanie i dobre relacje między pracownikami Skuteczność i niezawodność firmy zależy przede wszystkim od osobistych i biznesowych relacji między ludźmi, ugruntowanej komunikacji i empatycznego stosunku do siebie nawzajem.

Image
Image

Rozwiązywanie konfliktów związanych z firmą rodzinną

Nieruchomość jest bardzo interesującym zasobem, który może być przytulnym domem dla Twojej rodziny, aktywem w firmie, przedmiotem sprzedaży, aktywem, które daje pasywny dochód, środkiem, który pozwala zorganizować w nim biznes, zabezpieczeniem uzyskania środków na biznes.
Posiadanie i użytkowanie nieruchomości ma różne formy, najważniejsze to:
własność nieruchomości
dzierżawa, użytkowanie nieruchomości
Leasing nieruchomości
Co motywuje konflikty w dziedzinie własności lub użytkowania nieruchomości?
Główne czynniki to:
przeniesienie prawa władz do nieruchomości (użytkowanie stałe lub czasowe)
Dokumentacja nieruchomości
rzeczywisty proces korzystania z nieruchomości
spełnienie warunków, na podstawie których odbywa się stałe lub czasowe użytkowanie nieruchomości
Czynniki, które prowadzą do zakończenia użytkowania nieruchomości
działania innych okoliczności nie do pokonania, które uniemożliwiają korzystanie z nieruchomości lub jej posiadanie W związku z powyższym możemy zrozumieć wielkość konfliktów, sporów, ich głębokość, wartość, które obracają się wokół nieruchomości. Wszystkie takie spory są zawsze przenoszone na płaszczyznę sądową i mają duży rozgłos, włączenie dużej liczby osób w wyjaśnienie, długoterminowe i kosztowne finansowo.

W rezultacie:

strata czasu

wydatki finansowe wykraczające poza przedmiot sporu w sądzie,

zniszczenie relacji,

odszkodowanie,

uzyskania wyniku niesatysfakcjonującego stron sporu,

straty emocjonalne dla zdrowia

Ustanowienie mediacji jako ustawodawcy regulującego drogę sądową, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych da szansę na dość krótki, godzinny termin, przy rozsądnym przewidywalnym budżecie w stosunku do ceny i obopólnie korzystnym dla uczestników mediacji spór, moc niesfornego pasa. Przysługa mediacyjna, jako potwierdzenie pokrewieństwa stron sporu, na ich podstawie może być poświadczona przez notariusza.

Hleb Marczenko
zaświadczenie mediatora 23050215

Publish modules to the "offcanvs" position.