Вирішення спорів Україна, Київ Вирішення спорів Україна, Київ

Процес медіації Вирішення спорів Україна, Київ

Вирішення спорів конфліктів

Разрешение конфликтных ситуаций с задолженностями перед банками

Рішення Сімейних конфліктів разрешение трудовых споров

медіатор

медіатор

медіація

медіація

служба медіації

служба медіації

медіація + у школі

медіація + у школі

процедура медіації

процедура медіації

шкільна медіація

шкільна медіація

шкільна служба медіації

шкільна служба медіації

медіації примирення

медіації примирення

служба медіації + у школі

служба медіації + у школі

освітня медіація

освітня медіація

розвиток медіації

розвиток медіації

медіація конфліктів

медіація конфліктів

медіація суперечок

медіація суперечок

центр медіації

центр медіації

медіація 2023

медіація 2023

процес медіації

процес медіації

Разрешение споров конфликтов

Решение Семейных конфликтов разрешение трудовых споров

медиатор

медиатор

медиация

медиация

служба медиации

служба медиации

медиация + в школе

медиация + в школе

процедура медиации

процедура медиации

школьная медиация

школьная медиация

школа медиации

школьная служба медиации

медиации примирения

медиации примирения

служба медиации + в школе

служба медиации + в школе

образовательная медиация

образовательная медиация

развитие медиации

развитие медиации

медиация конфликтов

медиация конфликтов

медиация споров

медиация споров

центр медиации

центр медиации

медиация 2023

медиация 2023

процесс медиации

процесс медиации
    	
	
    
            
mediator

Як допомагає процес медіації

Image

Що таке процес медіацї ?

Медіація ( від англійського- Посередництво) - це процес, в якому конфлікт з притаманним йому негативним емоційним забарвленням , перетворюється на перемовини , де кожен з учасників міняє роль сторони конфлікту на учасника перемовин для досягнення конкретних вигідних для обох сторін домовленностей.

Медіація, як альтернативний метод розвʼязання конфліктних ситуацій, скеровує та засереджує учасників спрору на пошуку варінтів вирішення проблеми , яка стала основою конфлікту. Цей метод вирішення конфліктів відокремлює людину від предмету спору та дає можливість знайти спільні інтереси , всебічно обговорити їх та спільно знайти рішення, яке задовільнить обидві сторони . Учасники медіаційних перемовин мають рівне право висловити своє ставлення до проблеми, точку зору, винисти на обговорення ті теми які їх найбільше цікавлять, окреслити свої інтереси та шляхи вирішення спору.

Роль медіатора, як модератора процесу медіації полягає в тому, що би перемовини між учасниками мали структурований , конструктивний та скерований на знаходження рішення спору, яке учасники самостійно виробляють , повністю задовільнило їх. Медіатор в процесі перемовин є нейтральним, тобто скерований на пошук рішення, яке повністю відповідає інтересам учасників та задовільняє їх потреби. Медіатор не виносе рішення та не призначає винну сторону, а сприяє рішенню проблеми , що утворила конфліктну ситуацію.

Процес медіації є добровільний, конфеденційний, рівноправний та гнучкий.
Розпочинається тільки в разі згоди всіх учасників спірної ситуації, які мають повноваження для прийняття рішень. В разі звернення до медіатора, що до проведення медиативної зустрічи одним з учасників конфлікту , медиатор проводить з іншим учасником перемовини про його участь в спільній медіаційній зустрічи, зʼясовує зручниі для обох учасників час та місце зустрічи.

Image
Image
Що корисного для Вас мають ці фундаментальні основи медіації?
 
Добровільність
 
це основа медіаційного процесу. Кожен учасник перемовин добровільно визначає необхідність у такій зустрічи та бажання мирним шляхом досягти вирішення спору. Кожен учасник може у разі не задоволення процессом перемовин припинити їх. Учасники розуміють, що вони проводять перговори добровільно для досягнення рішення спору , яке задовільнить їх інтереси. 
Конфеденційність
 
це дуже корисна та суттєва ознака медіаційної зустрічи. Вона дає можливість учасникам бути впевненими , що інформація отримана на перемовинах та сам факт проведення таких перемовин не буде відомо широкому загалу. Конфеденційність щодо учасників медіаційних переговорів забезпечується підписанням відповідної угоди між ними. Збереження інформації отриманної медіатором під час процесу регламентується Законом України « Про медіацію». Після закінчення процесу медіації , всі письмові, аудіо та відео матеріали, які зʼявились у користанні медіатора, підлягають знищенню.
Рівноправність
 

це та перевага , яка вигідно відрізняє медіацію від інших шляхів врегулювання конфліктів та спорів. Рівноправність учасників медіаційних перемовин дає можливість сторонам вільно ( без образ та приниження) висловлювати свою точку зору, заявляти свої інтереси, шукати те рішення, яке цілком задовільнить потреби обох сторін.
Рівноправність в процесі розвʼязання конфлікту грає дуже важливу роль, яка дає впевненість та креативність учасникам в пошуку варіанта вирішення спору.

Гнучкість
 
це важлива та корисна відмінність від судового вирішення спорів. Медіаційні переговори - це структурований прооцес , де ми рухаємось крок за кроком до вирішення суперечки, але часто виникає необхідність додатково пропрацювати якійсь з етапів, що вже було пройдено в процесі перемовин, наприклад додатково проговорити факти , які лягли в основу конфлікту, а ми вже знаходимось на етапі обговорення спільних інтересів учасників спору. В досягнені позитивного результату , що задовільняє потреби всіх учасників медіаційної зустрічи, ціль одна - ретельне обговорення всіх подробиць точок зору ,зацікавленностей, інтересів сторін для досягнення порозуміння між учасникамии .
Image
Гліб Марченко
сертифікат медіатора 23050215

Publish modules to the "offcanvs" position.