Вирішення спорів Україна, Київ Вирішення спорів Україна, Київ

Що таке Медіація? Вирішення спорів Україна, Київ

Вирішення спорів конфліктів

Разрешение конфликтных ситуаций с задолженностями перед банками

Рішення Сімейних конфліктів разрешение трудовых споров

медіатор

медіатор

медіація

медіація

служба медіації

служба медіації

медіація + у школі

медіація + у школі

процедура медіації

процедура медіації

шкільна медіація

шкільна медіація

шкільна служба медіації

шкільна служба медіації

медіації примирення

медіації примирення

служба медіації + у школі

служба медіації + у школі

освітня медіація

освітня медіація

розвиток медіації

розвиток медіації

медіація конфліктів

медіація конфліктів

медіація суперечок

медіація суперечок

центр медіації

центр медіації

медіація 2023

медіація 2023

процес медіації

процес медіації

Разрешение споров конфликтов

Решение Семейных конфликтов разрешение трудовых споров

медиатор

медиатор

медиация

медиация

служба медиации

служба медиации

медиация + в школе

медиация + в школе

процедура медиации

процедура медиации

школьная медиация

школьная медиация

школа медиации

школьная служба медиации

медиации примирения

медиации примирения

служба медиации + в школе

служба медиации + в школе

образовательная медиация

образовательная медиация

развитие медиации

развитие медиации

медиация конфликтов

медиация конфликтов

медиация споров

медиация споров

центр медиации

центр медиации

медиация 2023

медиация 2023

процесс медиации

процесс медиации
    	
	
    
            
mediator
Image

Що ж таке медіація та на яких законодавчих підгрунтях вона базується?

Медіація- це процес, який передбачає зустріч двох або більше учасників спірної ситуації (конфлікту) у присутності медіатора , як особи не представляючої інтереси жодної з сторін конфлікту та сприяє досягненню самими учасниками зустрічи взаємної згоди у вирішенні спороу. В основі процесу покладено відновлення довіри між учасниками спору, пошук спільних інтересів та на їх основі побудова рішення виходу зі складної ситуації, яке створюється самими учасниками.

Image

В Україні від 16.11.2021 року набув чинності Закон «Про медіацію» в якому зазначаються правові засади, критерії самого процесса медіації, рівень кваліфікації медіатора, відповідальність та законодавче визнання, закріплення результату медіаційної угоди, яка напрацьована її учасниками. В США, Британіі та інших країнах Європи, медіація, як альтернативний шлях розвʼязання конфліктів, є обовʼязковим процессом перед розглядом справи за рішенням судді, як що він вбачає це за необхідне.

7 серпня 2019 року була прийнята Конвенція ООН «Про міжнародні угоди за результатами медіації». Україна підписала цю конвенцію на ряду з 53 країнами світу.

До прикладу: починаючи з 1990 року, коли в Великобританії було массово розпочато впровадження медіації в цивільних та комерційних спорах , загальна вартість справ , що пройшли через медіацію , становить майже 110 млрд. фунтів стерлінгів . Згідно досліджень, близько 74% спорів вирішується протягом одного дня медіації і ще 15% на декілька днів більше

Процес медіації не передбачає пошук та покладання вини на одну з сторін конфлікту.

Процес медіації не передбачає пошук та покладання вини на одну з сторін конфлікту. Медіація спрямована на пошук проблем, які створили спірні обставини, що призвели конфліктну ситуацію, пошук спільних інтересів для ефективного розвʼязання спору, знаходження самими учасниками вигідного та задовільняючого їх варіанту вирішення спору та закріплення його письмово у вигляді  угоди , яка за бажанням учасників процесу може бути завірена нотаріусом. В такій  угоді зазначається напрацьований самими сторонами варіант рішення, шляхи та строки його виконання та інші домовленності учасників медіаційного процесу.

Хто такий медіатор та яка його роль, компетенція у процесі медіації? 

Медіатор - це нейтральний та незангажований фахівець, який створює комфортні умови для рівноправного пошуку учасниками переговорів спільних інтересів для знаходження конструктивного, взаємовигідного рішення конфліктної ситуації сторонами, яке повністю задовольняє їх потреби. За допомогою відповідних запитань учасникам , медіатор , сприяє налагодженню комуникації між сторонами , дає рівні можливості сторонам викласти своє бачення конфлікту, проявити інтереси кожної зі сторін, скеровує діалог на пошук конструктивних та взаємовигідних варіантів рішення спору та в разі досягнення згоди учасниками документально оформлює те рішення і інші умови для його виконання, яке повністю задовольняє інтереси та потреби сторін .

Image

Медіатором в Україні, згідно Закону «Про медіацію» , може бути виключно особа, яка пройшла відповідне профільне навчання , має сертифікат встановленого зразка .

Медіатор в своїй діяльності керується відповідним профільним законом, іншими законодвчими актами України.

Медіатор гарантує зі свого боку конфеденційність, щодо всього обʼєма інформації отриманої в процесі медіації, забезпечує рівність для сторін процесу, скеровує комунікацію між учасниками в напрямок напрацювання позитивного та взаємовигідного для вирішення спірного питання.

Гліб Марченко
Гліб МарченкоМедіатор
Гліб Марченко
сертифікат медіатора 23050215

Publish modules to the "offcanvs" position.